Posts Tagged ‘nynorsk’

Fjern skriftlig sidemål i skolen

Illustrasjonsfoto fra samlaget.no

Ikke under noen omstendigheter kan undertegnede omtales som verken høyrekvinne eller Frp-entusiast. Likevel tok jeg meg selv i å heie voldsomt på Høyres skolepolitiske talsperson, Elisabeth Aspaker, da hun stilte til debatt i «Aktuelt» på NRK2 nå i kveld. Utgangspunktet for debatten var Høyre og Frps forslag om å fjerne skriftlig sidemål (i praksis nynorsk) i skolen. På høy tid, mener jeg.

Dagsavisen kunne 4. februar i år fortelle at halvparten av landets norsklærere ønsker å gå bort fra læreplanens likestilling av bokmål og nynorsk. Datamaterialet henter de fra en undersøkelse utført av Synovate på oppdrag fra Språkrådet. Undersøkelsen viser videre at mens 3 av 10 norsklærere med bokmål som hovedmål ønsker at de to målformene skal være likestilte, støtter 8 av 10 norsklærere med nynorsk som hovedmål dagens regelverk. Lærerne som har bokmål som hovedmål mener også, i større grad enn kollegaene med nynorsk som hovedmål, at ungdomsskoleelevene ikke trenger å kunne både lese og skrive nynorsk, men at det holder om de kan lese språket. For å si det sånn, jeg blir vel ikke direkte overrasket over at det er nynorsktilhengerne som tviholder på reglene i dagens læreplan.

7. februar fulgte Dagsavisen opp med en artikkel om konsekvensen for norsk sidemål dersom Høyre og Frp skulle komme til makten ved neste valg. Stortingsrepresentant Tord Lien fra Frp foreslår her følgende endringer for ungdomsskolen og videregående:

  • fjerning av standpunktkarakteren i sidemål
  • fjerning av skriftlig undervisning i sidemål
  • fjerning av eksamen i sidemål

Både han og Høyres Aspaker understreker at de ikke vil utradere nynorsk i skolen. De ønsker begge at elevene skal lære nynorsk språkhistorie og lese nynorsk litteratur, som en del av norskfaget.

Dette er som musikk i mine ører. Hva pokker er vitsen med at vi i dette landet skal lære oss to skriftmål? Jeg mener det er bortkastet bruk av viktig undervisningstid. Ved å fjerne kravet om skriftlig sidemål vil mye av motviljen mot nynorsken også minke. Det må da være positivt? Jeg kan ikke skjønne annet? Elever uttaler selv til Dagsavisen at de gjerne kan lese nynorske forfattere og lære om bakgrunnen for at vi har to skriftspråk i Norge. Men å pugge hvilke verb som bøyes med -ar, -ane og -er, -ene, det vil de og ikke minst bør de slippe.

Noreges Mållag steiler selvfølgelig over utspillet fra Høyre og Frp. I en pressemelding uttaler de at problemet enkelt og greit er norsklærernes manglende kompetanse i nynorskfaget. De mener følgende tre tiltak må på plass:

  • styrket etter- og videreutdanning i norskfaget med vekt på undervisningsopplegg på nynorsk for alle norsklærerer i ungdomsskole og videregående skole
  • skolene må stimuleres til å begynne med nynorskundervisning allerede på barnetrinnet
  • alle lærere må få et minimum av studiepoeng i norsk, der de får særlig opplæring i nynorsk og nynorsk didaktikk

Yeah right, sier nå bare jeg. På tide å dra hodet opp av sanden?

Hva syns du om forslaget fra Høyre og Frp? Fremgang eller flere skritt tilbake?

141 Comments