Browsing Category skole

Når kirka tar seg til rette i skolen

Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

De som kjenner meg vet at jeg har blitt hedning på mine gamle dager. Mot slutten av 20-årene begynte tanken om aktivt å ta standpunkt til dette med religionstilhørighet å melde seg. Jeg brukte lang tid. Leste. Reflekterte. I flere år veide jeg for og imot å melde meg ut av statskirka. Men til slutt bestemte jeg meg for å gjøre nettopp det. Selv om jeg brukte lang tid var det egentlig en ganske enkel beslutning. Jeg trengte strengt tatt bare å se meg litt rundt. Lese nyheter fra inn- og utland. Og spørre meg selv: i en verden som vår, så fylt av ondskap, hvor er logikken i at det finnes en god og allmektig gud? En gud som tillater ondskapen er enten 1. ikke god eller 2. ikke allmektig. Jeg valgte da alternativ 3, at han ikke finnes. 

Som nordmenn flest har også jeg gjennom hele oppveksten fått høre at jo, gud finnes. Det har mine nærmeste og ikke minst skolen tatt seg av. Det snodige er at få har stilt kritiske spørsmål ved denne trosopplæringen. Det er liksom opplest og vedtatt at sånn er det. Ingen har sett denne guden. Han viser seg ikke. Likevel tar vi det for god fisk at han eksisterer. Litt pussig er det også å tenke på at vår gud ikke er den samme som de tror på i andre deler av verden. Når mennesker i ulike land tror på ulike guder, er det ikke da rimelig å anta at noen tar feil? Selvsagt! Men i vår del av verden, og ikke minst i norsk skole, løser vi det enkelt. Vi forutsetter at det er alle de andre som tar feil!

Heldigvis har det skjedd ting i forhold til skole og trosopplæring. Eller til en viss grad, får jeg vel si. For selv om opplæringsloven er tydelig på at forkynning ikke skal forekomme i skolen, brytes denne loven ettertrykkelig gang på gang. På skolen der vi hadde eldstejenta i 1. og 2. klasse for eksempel, tramper de langt over streken i forhold til kirkebesøk i skoletida. For tenk, der feirer de soldagen i kirka! I midten av januar feirer vi solas tilbakekomst her nord, etter en to måneder lang mørketid. Vi lager solboller og kakao og gleder oss over at vi går lysere tider i møte. I vår tidligere hjemkommune inviteres altså den største barneskolen til å markere soldagen i kirka. Forståelig at kirka ønsker å presse seg inn i skolen på denne måten. De ser jo at norske foreldre ikke akkurat ivrer etter å ta ungene med i kirka på fritida. Da får de ta dem i skoletida da! Men at skolen på sin side aksepterer invitasjonen, det er ikke annet enn hårreisende!

Om gudstjenester i skolen sier Utdanningsdirektoratet blant annet følgende:

Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta.
Hele uttalelsen kan leses her

Hva er det som er så vanskelig å forstå? Soldagen har ingenting med kirka å gjøre. Her er det snakk om en feiring alle elever skal kunne ta del i. Hadde det nå i det minste vært sånn at kirka bare var vertskap for markeringen, uten at opplegget bar preg av religiøst innhold, da kunne jeg muligens ha latt det passere. Men i lokalavisa kunne vi lese at soldagsfeiringen ble åpnet med at presten leste skapelsesberetningen. Gud skapte sola, fikk altså ungene høre. Gud sa «bli lys» og voilá, lys ble det! Ærlig talt, hvis ikke dette er forkynning, så vet ikke jeg!

Nå tror jeg ikke det blir endring på denne praksisen i nevnte kommune med det første. Barneskolen hvor jenta vår var elev inntil for et par år siden ble nylig slått sammen med en av de mindre skolene i kommunen. Denne skolen har hatt lang tradisjon med å legge juleavslutninga for elever og foreldre til kirka. Les den første setninga i Utdanningsdirektoratets anbefaling en gang til. Ser det ut som det er greit å ha juleavslutninga i kirka? Nei! Det er ikke det. Greit nok at man velger å ha skolegudstjenester i skoletida, såfremt man evner å tilby et fullverdig alternativ til de barna som har fritak. Men å legge selve juleavslutninga for skolen til kirka, det er ekskluderende! Og ikke minst, det er et brudd på opplæringsloven!

Hva syns du? Er det greit at skolen legger sentrale markeringer til kirka?

495 Comments

Første skoledag!

Fine skolejenta vår! 🙂

Stor dag i heimen. Første skoledag for 6-åringen. Jepp. Nå har vi to skolejenter. Snodig egentlig. At ungene vokser så fort. De blir bare eldre og eldre. Men jeg, jeg er like ung og sprek som alltid! 😉

Den ferske førsteklassingen hadde en storartet første skoledag. Alle de seks ungene fra barnehagen hennes kom på samme gruppe. For de er delt i grupper. Tre grupper. Det må de, med et kull på hele 62 unger. Men med mange kjente fjes rundt seg var det trygt å traske inn på klasserommet.

Da ungene etter hvert var godt etablert på plassene sine, ble vi foreldre pent skysset ut av klasserommet. Skolen fristet med kjeks og kaffe på biblioteket, så vi slo oss pliktoppfyllende ned der. Og så satt vi der da, og kjente på den merkelige følelsen av å ha en førteklassing i action litt lenger bort i gangen. Førsteklassing. Lille tuppa mi. Nå venter bokstaver og tall. Lekser. Men det blir ikke noe problem. Hun er klar som et egg! Og hun gleder seg. Det gjør mor også. Bare hun blir vant til følelsen. 🙂

10 Comments

Fjern skriftlig sidemål i skolen

Illustrasjonsfoto fra samlaget.no

Ikke under noen omstendigheter kan undertegnede omtales som verken høyrekvinne eller Frp-entusiast. Likevel tok jeg meg selv i å heie voldsomt på Høyres skolepolitiske talsperson, Elisabeth Aspaker, da hun stilte til debatt i «Aktuelt» på NRK2 nå i kveld. Utgangspunktet for debatten var Høyre og Frps forslag om å fjerne skriftlig sidemål (i praksis nynorsk) i skolen. På høy tid, mener jeg.

Dagsavisen kunne 4. februar i år fortelle at halvparten av landets norsklærere ønsker å gå bort fra læreplanens likestilling av bokmål og nynorsk. Datamaterialet henter de fra en undersøkelse utført av Synovate på oppdrag fra Språkrådet. Undersøkelsen viser videre at mens 3 av 10 norsklærere med bokmål som hovedmål ønsker at de to målformene skal være likestilte, støtter 8 av 10 norsklærere med nynorsk som hovedmål dagens regelverk. Lærerne som har bokmål som hovedmål mener også, i større grad enn kollegaene med nynorsk som hovedmål, at ungdomsskoleelevene ikke trenger å kunne både lese og skrive nynorsk, men at det holder om de kan lese språket. For å si det sånn, jeg blir vel ikke direkte overrasket over at det er nynorsktilhengerne som tviholder på reglene i dagens læreplan.

7. februar fulgte Dagsavisen opp med en artikkel om konsekvensen for norsk sidemål dersom Høyre og Frp skulle komme til makten ved neste valg. Stortingsrepresentant Tord Lien fra Frp foreslår her følgende endringer for ungdomsskolen og videregående:

  • fjerning av standpunktkarakteren i sidemål
  • fjerning av skriftlig undervisning i sidemål
  • fjerning av eksamen i sidemål

Både han og Høyres Aspaker understreker at de ikke vil utradere nynorsk i skolen. De ønsker begge at elevene skal lære nynorsk språkhistorie og lese nynorsk litteratur, som en del av norskfaget.

Dette er som musikk i mine ører. Hva pokker er vitsen med at vi i dette landet skal lære oss to skriftmål? Jeg mener det er bortkastet bruk av viktig undervisningstid. Ved å fjerne kravet om skriftlig sidemål vil mye av motviljen mot nynorsken også minke. Det må da være positivt? Jeg kan ikke skjønne annet? Elever uttaler selv til Dagsavisen at de gjerne kan lese nynorske forfattere og lære om bakgrunnen for at vi har to skriftspråk i Norge. Men å pugge hvilke verb som bøyes med -ar, -ane og -er, -ene, det vil de og ikke minst bør de slippe.

Noreges Mållag steiler selvfølgelig over utspillet fra Høyre og Frp. I en pressemelding uttaler de at problemet enkelt og greit er norsklærernes manglende kompetanse i nynorskfaget. De mener følgende tre tiltak må på plass:

  • styrket etter- og videreutdanning i norskfaget med vekt på undervisningsopplegg på nynorsk for alle norsklærerer i ungdomsskole og videregående skole
  • skolene må stimuleres til å begynne med nynorskundervisning allerede på barnetrinnet
  • alle lærere må få et minimum av studiepoeng i norsk, der de får særlig opplæring i nynorsk og nynorsk didaktikk

Yeah right, sier nå bare jeg. På tide å dra hodet opp av sanden?

Hva syns du om forslaget fra Høyre og Frp? Fremgang eller flere skritt tilbake?

141 Comments