Browsing Category religion

Når kirka tar seg til rette i skolen

Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

De som kjenner meg vet at jeg har blitt hedning på mine gamle dager. Mot slutten av 20-årene begynte tanken om aktivt å ta standpunkt til dette med religionstilhørighet å melde seg. Jeg brukte lang tid. Leste. Reflekterte. I flere år veide jeg for og imot å melde meg ut av statskirka. Men til slutt bestemte jeg meg for å gjøre nettopp det. Selv om jeg brukte lang tid var det egentlig en ganske enkel beslutning. Jeg trengte strengt tatt bare å se meg litt rundt. Lese nyheter fra inn- og utland. Og spørre meg selv: i en verden som vår, så fylt av ondskap, hvor er logikken i at det finnes en god og allmektig gud? En gud som tillater ondskapen er enten 1. ikke god eller 2. ikke allmektig. Jeg valgte da alternativ 3, at han ikke finnes. 

Som nordmenn flest har også jeg gjennom hele oppveksten fått høre at jo, gud finnes. Det har mine nærmeste og ikke minst skolen tatt seg av. Det snodige er at få har stilt kritiske spørsmål ved denne trosopplæringen. Det er liksom opplest og vedtatt at sånn er det. Ingen har sett denne guden. Han viser seg ikke. Likevel tar vi det for god fisk at han eksisterer. Litt pussig er det også å tenke på at vår gud ikke er den samme som de tror på i andre deler av verden. Når mennesker i ulike land tror på ulike guder, er det ikke da rimelig å anta at noen tar feil? Selvsagt! Men i vår del av verden, og ikke minst i norsk skole, løser vi det enkelt. Vi forutsetter at det er alle de andre som tar feil!

Heldigvis har det skjedd ting i forhold til skole og trosopplæring. Eller til en viss grad, får jeg vel si. For selv om opplæringsloven er tydelig på at forkynning ikke skal forekomme i skolen, brytes denne loven ettertrykkelig gang på gang. På skolen der vi hadde eldstejenta i 1. og 2. klasse for eksempel, tramper de langt over streken i forhold til kirkebesøk i skoletida. For tenk, der feirer de soldagen i kirka! I midten av januar feirer vi solas tilbakekomst her nord, etter en to måneder lang mørketid. Vi lager solboller og kakao og gleder oss over at vi går lysere tider i møte. I vår tidligere hjemkommune inviteres altså den største barneskolen til å markere soldagen i kirka. Forståelig at kirka ønsker å presse seg inn i skolen på denne måten. De ser jo at norske foreldre ikke akkurat ivrer etter å ta ungene med i kirka på fritida. Da får de ta dem i skoletida da! Men at skolen på sin side aksepterer invitasjonen, det er ikke annet enn hårreisende!

Om gudstjenester i skolen sier Utdanningsdirektoratet blant annet følgende:

Gudstjenesten bør ikke gis karakter av semesteravslutning, da en avslutning skal være samlende for alle elever på skolen. Avslutningsarrangementer, og andre markeringer i løpet av skoleåret som er ment å inkludere alle elever, bør derfor legges til skolen, slik at alle kan delta.
Hele uttalelsen kan leses her

Hva er det som er så vanskelig å forstå? Soldagen har ingenting med kirka å gjøre. Her er det snakk om en feiring alle elever skal kunne ta del i. Hadde det nå i det minste vært sånn at kirka bare var vertskap for markeringen, uten at opplegget bar preg av religiøst innhold, da kunne jeg muligens ha latt det passere. Men i lokalavisa kunne vi lese at soldagsfeiringen ble åpnet med at presten leste skapelsesberetningen. Gud skapte sola, fikk altså ungene høre. Gud sa «bli lys» og voilá, lys ble det! Ærlig talt, hvis ikke dette er forkynning, så vet ikke jeg!

Nå tror jeg ikke det blir endring på denne praksisen i nevnte kommune med det første. Barneskolen hvor jenta vår var elev inntil for et par år siden ble nylig slått sammen med en av de mindre skolene i kommunen. Denne skolen har hatt lang tradisjon med å legge juleavslutninga for elever og foreldre til kirka. Les den første setninga i Utdanningsdirektoratets anbefaling en gang til. Ser det ut som det er greit å ha juleavslutninga i kirka? Nei! Det er ikke det. Greit nok at man velger å ha skolegudstjenester i skoletida, såfremt man evner å tilby et fullverdig alternativ til de barna som har fritak. Men å legge selve juleavslutninga for skolen til kirka, det er ekskluderende! Og ikke minst, det er et brudd på opplæringsloven!

Hva syns du? Er det greit at skolen legger sentrale markeringer til kirka?

495 Comments