Bør vi innføre makstid i barnehagen?

Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

I den ferske rapporten «Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010» fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fremkommer det at ett av fem barnehagebarn tilbringer mer enn 40 timer i uka i barnehagen, melder Vårt Land og en rekke andre norske medier i dag. Til sammenligning er ei arbeidsuke for voksne lovregulert til 40 timer i uka, men gjennom tariffavtaler nedjustert til 37,5 timer. Ja? Jeg ser at det er på sin plass med en debatt om eventuell makstid i barnehagen. Men ingen må da bli overrasket over at barna tilbringer mer tid i barnehagen enn foreldrene tilbringer på jobb?

Regnestykket er helt logisk. Tar vi utgangspunkt i en helt ordinær arbeidssituasjon for både mor og far tilbringer de tida mellom 8 og 16 i arbeidsgivers tjeneste (7,5 timer + 30 minutter matpause). Med mindre barnehagen og arbeidsplassen ligger vegg-i-vegg, må barnet nødvendigvis leveres i barnehagen en viss tid før arbeidsdagen starter. Her i gården leverer vi yngstejenta (eneste barnehageungen vår, de to eldste er skolejenter) i barnehagen på vei til jobb. Når hun er levert tar det oss ca. 15 minutter å komme oss til våre respektive arbeidsplasser. Ergo tilbringer 2-åringen 30 minutter mer i barnehagen hver dag enn det vi gjør på jobb. Hårreisende? Høyst normalt, vil jeg si.

SSB-rapporten viser videre at 4-åringene har de lengste dagene i barnehagen, tett etterfulgt av 3-åringene. Hele 85 prosent av barna har hel plass, som gir mulighet for mer enn 40 timer per uke. Forskning viser imidlertid at gjennomsnittlig reell oppholdstid i barnehagen for alle norske barnehagebarn er 35 timer i uka. Sier ikke det noe om at norske foreldre finner løsninger for at barna skal slippe å tilbringe 40 timer eller mer i barnehagen?

Spørsmålet om makstid i barnehagen er høyst relevant. Det samme er fokus på kvalitet i norske barnehager. Men hvis makstid skal være kortere enn voksnes 40-timersuke + transporttid, hvordan skal dette fungere i praksis? Er det foreldrenes ansvar alene å løse utfordringen? Må mor eller far jobbe deltid for å overholde makstiden? Eller har også arbeidslivet et visst ansvar?

Selv har jeg en arbeidsgiver som legger til rette for at småbarnsforeldre skal kunne jobbe fulltid. Vi har fleksitid med kjernetid mellom 9 og 15. I tillegg har vi, som den eneste bedriften jeg vet om, en ordning som tillater medarbeidere med barn i barnehage og SFO å komme inntil en halvtime senere om morgenen og å gå inntil en halvtime tidligere på ettermiddagen, uten å måtte jobbe det inn igjen. Dette er gull verdt. Og jeg vil påstå at det er gull verdt både for oss småbarnsforeldre og for arbeidsgiver. I arbeidslivet handler det gjerne om å gi og ta. Arbeidsgivere som gir får mye igjen, ikke minst i form av dedikerte og lojale arbeidstakere. Bør flere bedrifter kartlegge muligheten for å tilby småbarnsforeldre større fleksibilitet? Og kan det gjøres grep fra politisk hold?

Syns du det burde innføres makstid i norske barnehager? Hvor lang bør denne i så fall være?

6 Comments
Previous Post
Next Post